O Firmie

P.U.H.P "BRUKS"


Firma istnieje od 1991r

Proponujemy Państwu pełną gotowość do współpracy w zakresie robót

budowlano - drogowych od projektowania do wykonawstwa w zakresie:

 

- brukarstwa z zastosowaniem kostki kamiennej i betonowej,

- nawierzchni drogowych

- placów postojowych itp.,

- ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,

- inwestycji i napraw,

 

z materiałów własnych i powierzonych.


Na co dzień współpracujemy z fachowcami z zakresu ekologii:

- ogrody, zieleń, zadrzewienie, zdroje, ujęcia wodne,

mała architektura, etc.


Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim stażem.

Wykonujemy roboty fachowo i sumiennie, na co firma posiada

odpowiednie zaświadczenia i referencje


W zależności od stopnia, zakresu robót i poziomu ich komplikacji

firma negocjuje warunki wywiązywania się z umowy, oczywiście z korzyścią dla obu stron.